Wolontariusze

Czyż można pozostać obojętnym w obliczu tak żarliwego wołania? Odpowiedź jest prosta – NIE! Dlatego, w tym roku szkolnym zdecydowaliśmy się działać i  założyć w naszej szkole Koło Wolontariatu.