Słowa Hymnu szkolnego napisała nauczycielka naszej szkoły – pani Justyna Żydek

„Święty Antoni, nasz patronie,
który przebywasz przy Boga tronie,
Ty masz wciąż w Niego wpatrzoną twarz,
Franciszkaninie – dziś na nas czas.
Krocząc po naszej, brzezińskiej ziemi,
chcemy podążać śladami Twymi.
Wspomagaj w nauce, daj siłę, czas,
niech Dziecię Jezus umacnia nas.
Byśmy w tym świecie się nie zgubili,
lecz dobro, miłość, zgodę szerzyli,
a kłamstwa, złości, trwogi nie znali,
niech nas ta szkoła, Ojczyzna chwali.”

Hymn szkoły