Nizińska Agata – dyrektor szkoły
Balon Agnieszka – nauczyciel j. angielskiego
Bizoń Anna – nauczyciel j. polskiego
Błachut-Stanek Dorota – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Bury Jolanta – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Czuba Bożena – nauczyciel informatyki, robotyki
Dusza Jolanta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Fornalik Ireneusz – nauczyciel fizyki, szachów
Gałosz Jolanta – nauczyciel geografii
Gałosz Piotr – nauczyciel biologii, chemii, przyrody
Gawęda Renata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Grabowska – Pniak Monika – nauczyciel plastyki, świetlicy 
Kensiak Natalia- nauczyciel j. niemieckiego
Kierczak Anna – nauczyciel religii, bibliotekarka
Kiszczak Anna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Kiszka Iwona – pedagog szkolny, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia 
Kościuk Aneta – nauczyciel wczesnoszkolnej, j. angielskiego
Lubecka Agnieszka – nauczyciel matematyki
Maciejczyk Jerzy – nauczyciel techniki, edukacji dla bezpieczeństwa
Majewska Monika – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Marmel Beata – nauczyciel j. polskiego
Ochmanek Anna- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Ochmanek Jolanta- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Osowska Anna- pracownik obsługi
ks. Otworowski Sebastian – nauczyciel religii
Policha Małgorzata – nauczyciel wychowania fizycznego, muzyki
Prus- Kot Bożena- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Rajda Renata – sekretarka
Rożek Małgorzata- pedagog specjalny, logopeda
Sałaciak Wioleta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Smaza Jacek- konserwator
Smaza Renata- pracownik obsługi
Stańczak Justyna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, j. niemieckiego
Sztuka – Krupnik Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Talar Małgorzata – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Wiśniowski Michał – nauczyciel historii
Wnęczak Magdalena – nauczyciel świetlicy