Poszukiwacze guzików

W tym roku swoją działalność w szkole rozpoczęły Zuchy. Opiekunem gromady jest druhna pwd Małgorzata Sztuka- Krupnik. Zbiórki odbywają się w czwartki w godzinach 14.30- 15.20. Celem spotkań jest zapoznanie z Prawem Zucha, zdobywanie sprawności, poszerzenie wiedzy o Związku Harcerstwa Polskiego oraz dobra zabawa. Obecnie wszystkie zuchy otrzymały chusty gromady. Wspólnie uczestniczyliśmy także w Wieczornicy Harcerskiej, a aktualnie zdobywamy sprawność Krawca. Czuj!