Nauczyciele i pracownicy przedszkola:

Magdalena Siwula – wychowawca Grupy I „Mrówki”

Agnieszka Smaza – wychowawca Grupy II „Biedronki”

Magdalena Gibas – wychowawca Grupy III „Żabki”

Anna Kiszczak – wychowawca Grupy IV „Motylki”

Maria Cholewka- nauczyciel wychowania przedszkolnego

Aneta Kościuk – nauczyciel języka angielskiego

Anna Kierczak – katecheta

Alicja Kruczała – nauczyciel rytmiki

Natalia Kuliberda – logopeda

Anna Kożuch – pracownik obsługi

Krystyna Kudłacik – pracownik obsługi

Paulina Kudłacik – pomoc nauczyciela

Maciej Michalski – fizjoterapeuta, konserwator