Nauczyciele i pracownicy przedszkola:

Natalia Kensiak- wychowawca Grupy I „Pszczółki”

Magdalena Siwula – wychowawca Grupy II „Mrówki”

Agnieszka Smaza – wychowawca Grupy III „Biedronki”

Magdalena Gibas – wychowawca Grupy IV „Żabki”

Anna Kiszczak – wychowawca Grupy V „Motylki”

Maria Cholewka- nauczyciel wychowania przedszkolnego

Aneta Kościuk – nauczyciel języka angielskiego

Anna Kierczak – katecheta

Alicja Kruczała – nauczyciel rytmiki

Małgorzata Rożek – logopeda

Anna Kożuch – pracownik obsługi

Krystyna Kudłacik – pracownik obsługi