Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, projekt:

„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej.”

 

Od sierpnia 2023 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu „Zagranicznej mobilności edukacyjnej uczniów i kadry edukacji szkolnej”, realizowanego ze środków programu FERS na zasadach Programu Erasmus+.

Projekt realizowany będzie w okresie 22.08.2023 r. do 21.02.2025 r.

Realizacja projektu ma wspierać system szkolenia i doskonalenia kadry naszej szkoły w wymiarze europejskim.

W projekcie planujemy przeszkolić 6 nauczycieli, którzy uzupełnią swoje kompetencje językowe i metodyczne, biorąc udział w szkoleniach w ramach mobilności zagranicznych odbywających się we Włoszech i na Malcie.

Ogólnym celem programu Erasmus+ jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w edukacji poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej między instytucjami z całej Europy.

Efektem projektu będzie podniesienie jakości pracy naszej szkoły jako instytucji edukacyjnej do wymiaru europejskiego.

Udział w projekcie będzie punktem wyjścia do podejmowania kolejnych wyzwań w postaci nowych inicjatyw międzynarodowych oraz śledzenia nowoczesnych trendów edukacyjnych.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Kwota dofinansowania: 67 708,23 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 55 872,83 PLN