Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Brzezince rozpoczęła swoją działalność 1 września 2005 roku. Dzień ten miał szczególny charakter. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w kościele parafialnym w Targanicach przez ordynariusza diecezji bielsko – Żywieckiej, ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego. W pięknej homilii biskup nawiązał do 115 – letniej historii szkoły w Brzezince, jej założycieli, dobroczyńców oraz wszystkich ludzi dobrej woli. Odwołał się do słów umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II i podkreślił ważność i odpowiedzialność pracy nauczyciela kształtującego serca i umysły swoich wychowanków w trudnym procesie nauczania i wychowania. Następnie dzieci, ich, rodzice, nauczyciele, kapłani i zaproszeni goście spotkali się w szkole. Po poświęceniu placówki przy figurze Matki Bożej przyszedł czas na oficjalne wystąpienia: pani Dyrektor szkoły mgr Agaty Nizińskiej, pana Burmistrza Jana Pietrasa oraz księdza Prezesa Stanisława Gancarka.

Na zakończenie tego spotkania uczniowie przedstawili spektakl „W poszukiwaniu lepszego świata” opowiadający o ponadczasowych, uniwersalnych wartościach, którymi należy kierować się w życiu. Po uroczystości na znamienitych gości czekał poczęstunek.