Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo, Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

Od dnia 25 marca wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia na odległość. W związku z tym pragnę wszystkich poinformować, że zajęcia w szkole oraz w przedszkolu są zawieszone do 10 kwietnia 2020 roku.

Zadania szkoły w tym okresie są nadal realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednak z dniem 25 marca będą odbywały się na nieco zmienionych zasadach:

– Kształcenie na odległość odbywać się będzie jak dotychczas za pośrednictwem strony internetowej szkoły i dziennika elektronicznego.

– Treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach będą przekazywane przez nauczycieli codziennie, zgodnie z obowiązującym podziałem godzin. Pozwoli to na realizację podstawy programowej.

– Sposób monitorowania postępów uczniów oraz weryfikowania ich wiedzy i umiejętności odbywać się będzie w zależności od specyfiki przedmiotu, na podstawie porozumienia zawartego przez każdego nauczyciela z daną klasą, przy ewentualnych uzgodnieniach z rodzicami spraw dotyczących możliwości technicznych sprzętu. Uzyskiwane przez uczniów oceny będą na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego.

– Od 25 marca wszyscy nauczyciele będą dokumentować realizację zadań szkoły przez dokonywanie odpowiednich zapisów w dzienniku elektronicznym.

– Materiały niezbędne do realizacji zajęć z każdego przedmiotu będą na bieżąco przekazywane przez nauczycieli za pośrednictwem strony internetowej szkoły, w zakładce „Materiały edukacyjne na czas zawieszenia zajęć w szkole”.

– Rodzice i uczniowie mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia poprzez dziennik elektroniczny, pocztę mailową oraz kontakt telefoniczny. Nauczyciele są dostępni pod prywatnymi numerami telefonów dla uczniów i rodziców od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem w innych godzinach.

– Szkolne programy nauczania po modyfikacji są ograniczone do realizacji podstawy programowej.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele. Obecny czas wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców i nauczycieli bardzo proszę o cierpliwość i wzajemne zrozumienie, a uczniów o to, by troszczyli się o własny rozwój.

                                            Z pozdrowieniami – dyrektor szkoły Agata Nizińska