ZASADY PRZYJĘCIA DZIECI DO OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMICZNYM COVID-19 W OKRESIE OD 6 MAJA 2020 W PLACÓWKACH STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

  1. Do opieki przedszkolnej mogą być przyjęte wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie posiadają innej możliwości opieki nad dziećmi w godzinach świadczenia pracy. Rodzic składa w placówce oświadczenie o wykonywanej pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy.
  2. Pierwszeństwo w przyjęciu dzieci mają następujący rodzice:
  1. Pracownicy systemu ochrony zdrowia,
  2. Służby mundurowe,
  3. Osoby pracujące w handlu,
  4. Przedsiębiorstwa działające dla przeciwdziałania i zwalczania COVID ‑ 19
  5. Rodzice składają oświadczenie, że nie chorowali na COVID-19, nie posiadali styczności oraz nie przebywają na kwarantannie.