Święto Komisji Edukacji Narodowej

Samorząd Uczniowski wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły i przedszkola składa najlepsze życzenia!!!