Spotkanie ze strażą miejską

13.01 klasy pierwsze odwiedziła Pani ze straży miejskiej. Przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas spędzania ferii zimowych.