Powitanie jesieni

Uczniowie klas 1-3 ciepłymi kolorami powitali kolejną porę roku.