„Poczuj chemię do fizyki”

Napięcie powierzchniowe, zabawy z helem🎈 i ciekłym azotem🧪, nietypowe spalanie metanu🧫, poduszkowiec- takie atrakcje czekały na uczniów klas I-lll podczas warsztatów „Poczuj chemię⚗️ do fizyki”🌡️. W ramach tego niezwykłego spektaklu przygotowanego przez grupę „Zaelektryzowani” dzieciaki obejrzały eksperymenty związane z fizyką, chemią i przyrodą.