Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca przywitaliśmy wiosnę ekologicznym pokazem mody. Modelki zaprezentowały na wybiegu kreacje i kostiumy z papieru, folii oraz innych materiałów recyklingowanych.