No Promil – No Problem!

NO PROMIL – NO PROBLEM

7 października NASZA SZKOŁA zorganizowała łańcuch trzeźwości w ramach XII edycji kampanii społecznej No promil – No problem.
Prowadzenie edukacji publicznej dotyczącej ograniczenia szkód związanych z piciem alkoholu wpisuje się w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Patronem Honorowym Kampanii jest Burmistrz Andrychowa – Pan Tomasz Żak.
Głównym jej celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.
Uczniowie przygotowali tematyczne transparenty oraz utworzyli łańcuch trzeźwości. Z udziałem policji, straży miejskiej i ośrodka pomocy społecznej mieli okazję zaobserwować kontrole drogowe, ucząc się prawidłowo przestrzegać przepisów ruchu drogowego.