„Młodzi Głosują!”

We wtorek 10 października uczniowie klas siódmych i ósmych mieli okazję wziąć udział w symulacji wyborów parlamentarnych oraz referendum.🙋‍♀️🙋 Projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi Głosują” to okazja do oddania głosu przez młodzież, która nie posiada jeszcze czynnego prawa wyborczego.🗣 Celem Projektu jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcanie ich do świadomego udziału w wyborach w przyszłości, gdy osiągną pełnoletność.1️⃣8️⃣ Na terenie szkoły nie była prowadzona żadna agitacja polityczna. Przystąpienie do projektu miało jedynie cel edukacyjny, uświadomienie wagi i znaczenie podstawowych zasad
demokratycznego państwa. W głosowaniu na kartach wyborczych znalazły się tylko nazwy komitetów wyborczych zarejestrowanych w naszym województwie, a nie nazwiska kandydatów. Tym samym uczeń oddał głos na komitet wyborczy, nie na kandydata. Wybory
były tajne, a głosy wrzucane do urny i liczone przez powołaną komisję wyborczą, w skład której wchodzili uczniowie klasy ósmej.