I Turniej Szachowy ONLINE


Zachęcamy do zapisów zgodnie z przedstawionymi krokami na grafice.
Turniej pilotażowo przeprowadzony będzie dla uczniów klas IV – VIII. Jeśli wszystko się uda, wkrótce odbędzie się turniej dla wszystkich uczniów szkoły.
Więcej informacji na temat turnieju udziela nauczyciela drogą mailową: eszachy@gmail.com