Akcja „Czyste Beskidy”

Dnia 18.10.2019r. klasa III brała udział w akcji „Czyste Beskidy”. Uczniowie zaopatrzeni w rękawiczki i worki na śmieci ruszyli w stronę Wapiennika. Wybrano ten teren ze względu na walory przyrodnicze. Rośnie tam wiele cennych i unikatowych roślin, które lubią podłoże  wapienne. W miejscach, gdzie dawniej wydobywano wapień znajdowało się wiele butelek, puszek i opakowań po różnych produktach. Dzieci bardzo zaangażowały się w akcję i wyniosły z tego terenu wiele worków z odpadami. Podobała im się taka lekcja w terenie i miejmy nadzieję, że rozumieją, jaki wpływ na ich przyszłość ma dbałość o najbliższe otoczenie.