AKCJA „CZYSTE BESKIDY”

W dniu 16 września 2022 roku klasy 1-3 uczestniczyły w akcji „Czyste Beskidy”. Inicjatywa ta próbuje uwrażliwiać ludzi na problem, jakim jest zanieczyszczenie środowiska, w którym żyjemy. Wszyscy zaopatrzeni w rękawiczki i worki wyruszyli szlakami Brzezinki, aby zbierać śmieci. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem, na co dowodem są zamieszczone zdjęcia.