1.03. Światowy Dzień Świadomości Autoagresji, Dzień Wiedzy o Samookaleczeniach

– to święto, które zwraca uwagę na problem samookaleczeń wśród społeczeństwa. Autoagresja to zachowanie polegające na robieniu sobie psychicznej albo fizycznej szkody. Akty autoagresji mogą przybrać formę polegającą na cięciu własnego ciała, połykaniu ostrych przedmiotów czy zadawaniu sobie bólu poprzez, np. przypalanie. Najbardziej dramatycznym aktem autoagresji jest samobójstwo. Wyżej wymienione formy to autoagresja bezpośrednia. Inną formą jest autoagresja pośrednia polegająca na prowokowaniu innych osób do zrobienia nam krzywdy. Autoagresja to także zaniedbywanie swojego zdrowia i higieny osobistej. Autoagresja dotyka najczęściej osoby, które same doświadczały przemocy, osoby po traumatycznych doświadczeniach, a także te ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną. Niestety problem coraz częściej notowany jest w szkołach. Młodzi ludzie uciekają się do aktów autoagresji w odpowiedzi na pojawiające się trudności, którym nie potrafią sprostać, ale  także z powodu chęci bycia zauważonym, czy to przez najbliższych czy przez rówieśników. Umyślne uszkadzanie własnego ciała może być również wynikiem depresji lub niskiego poczucia własnej wartości. W Światowym Dniu Świadomości Autoagresji każdy, kto chce przyłączyć się do obchodów może założyć na nadgarstek wstążki – w zależności od koloru każda wstążka symbolizuje coś innego:

  • Pomarańczowa – osobisty problem z autoagresją i poszukiwanie pomocy.
  • Biała – solidaryzacja z osobami mającymi problem z zachowaniami autoagresywnymi.
  • Pomarańczowo-biała – osoby, które same przezwyciężyły problem autoagresji i teraz chcą pomagać innym. 
  • Polecam wysłuchać audycję „Rozwiń skrzydła” w radiu eM. Gośćmi programu są Mirosława Bochner i Katarzyna Jaworska – nauczyciele-konsultanci ROM-E Metis w Katowicach.