Tydzień z Logopedą 👄🤗

Tydzień z Logopedą 👄🤗

Podczas tegorocznych marcowych spotkań z logopedą najmłodsze grupy przedszkolne poznały Gryzia – logopacynkę 🐻, który zabrał je w świat bajek. Dzieci razem z Gryziem rozwiązywały zagadki słuchowe👂, usprawniały narządy artykulacyjne 👄 oraz brały udział w ćwiczeniach oddechowych🌬️.

Natomiast spotkania w klasach pierwszych dotyczyły w tym roku tematyki “Mózg i mowa”🧠🤯.

Uczniowie dowiedzieli się jak różne zaburzenia rozwoju mózgu lub jego uszkodzenia mogą skutkować różnorodnymi trudnościami komunikacyjnymi u dorosłych czy dzieci. Rozmawialiśmy m.in. afazji, osobach niesłyszących, autyzmie czy osobach z zespołem Downa. Uczniowie rozwiązywali zagadki 🕵️‍♂️🕵️‍♀️ oraz obejrzeli film o jąkaniu 🎥. Nauczyli się także jak powiedzieć w języku migowym; Dzień dobry i Do widzenia.👍👏