Gminny Konkurs Plastyczny🎨 dla klas 1-3 „Czysty świat wokół nas”🌱

Konkurs miał za zadanie uwrażliwić dzieci na piękno przyrody i kształtować postawę jej ochrony. Oto dzieci, których prace zostały wyróżnione.